Antidoping

Top Notch Fitness er under registrering som Rent Senter hos Antidoping Norge. Vi vil jobbe kontinuerlig for å overholde de retningslinjene som gjelder for Rent Senter.